Ashford Formula

ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการดูแลรักษาคอนกรีต

ยิ่งนาน ยิ่งดูสวยงามมากขึ้น 

แอชฟอร์ด ฟอร์มิวลา เป็นของเหลวใสไร้สีที่แทรกซึม วัสดุอาคารที่เป็นคอนกรีต เพื่อป้องกันการรักษา และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับวัสดุนั้นด้วยการแทรกซึมพื้นผิววัสดุ และก่อให้เกิดกระบวนการรวมตัวของส่วนประกอบของคอนกรีตจับกันแน่นเป็นสารแข็งชิ้นเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ เพิ่มความหนาแน่น เพิ่มความทนทานแข็งแกร่ง และต้านความชื้นตลอดอายุการใช้งานของคอนกรีต

ผนึก

แอชฟอร์ด ฟอร์มิวลา ทำให้คอนกรีตกลายเป็นมวลสารหนาแน่น แข็งแกร่ง และยังช่วยหยุดการแทรกซึมของน้ำ น้ำมัน และสารปนเปื้อนบนพื้นผิวเข้าไปในคอนกรีต  

ป้องกันฝุ่น

แอชฟอร์ด ฟอร์มิวลา จะรวมตัวกับเกลือในคอนกรีตและจะกลายเป็นส่วนประกอบของคอนกรีต ซึ่งป้องกันฝุ่นอย่างสมบูรณ์ต่อพื้นผิว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และปกป้องอุปกรณ์และสินค้าจากละอองฝุ่น 

การต้านทานการขัดสี

แอชฟอร์ด ฟอร์มิวลา ทำหน้าที่เป็นตัวเสริมพื้นผิว เพิ่มความแข็งแกร่ง และจะแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลา

ความมันเงาแบบถาวร

คอนกรีตที่ใช้ แอชฟอร์ด ฟอร์มิวลา จะมีความมันวาวเหมือนพื้นที่ได้ผ่านการลงแว็กซ์ ยิ่งทำความสะอาดก็ยิ่งมันวาวขึ้น

การบ่ม

แอชฟอร์ด ฟอร์มิวลา จะลดการระเหยของน้ำจากคอนกรีตให้ช้าลง ซึ่งจะลดการหดตัว แตกร้าว และรอยแตกลายงา

 

ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 

แอชฟอร์ด ฟอร์มิวลา ห่อหุ้มคอนกรีตแบบถาวร ทำให้พื้นสามารถทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น หรือเครื่องถูพื้นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย