PU Flooring

THE FINAL TREATMENT FOR YOUR CONCRETE

ขันตอนสุดท้ายสําหรับการดูแลรักษาคอนกรีต 

The older it gets, The better you look. " ยิ่งนาน ยิ่งดูสวยงามมากขึ้น "

 

แอชฟอร์ด ฟอร์บิวลา เป็นของเหลวใสไร้สีที่แทรกซึม วัสดุอาคารที่เป็นคอนกรีต เพื่อป้องกันรักษา และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับวัสดุนั้น ด้วยการแทรกซึมพื้นผิววัสดุ และก่อให้เกิดกระบวนการรวมตัวของส่วนประกอบของคอนกรีตจับกันแน่นเป็นสารแข็งชั้นเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ก็คือ เพิ่มความหนาแน่น เพิ่มความทนทานแข็งแกร่ง และต้านความชื้นตลอดอายุการใช้งานของคอนกรีต

 

SEALS ผนึก

แอชฟอร์ด ฟอร์บิวลา ทําให้คอนกรีตกลายเป็นมวลสารหนาแน่น แบ็งแกร่ง และยังช่วยหยุดการแทรกซึมของน้า น้ํามัน และสารปนเปื้อนบนพื้นผิวเข้าไปในคอนกรีต เพื่อให้มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่า และยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตให้ยาวนานยิ่งขึ้น 


DUST PROOFS ป้องกันฝุ่น 

แอชฟอร์ด ฟอร์บิวลา จะรวบตัวกับกลือในคอนกรีตและจะกลายเป็น ส่วนประกอบของคอนกรีต ซึ่งป้องกันอย่าruสมบูรณ์ต่อพื้นผิว ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และปกป้องอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน และสินค้าจากฝุ่นละออง 

 

ABRASION RESISTANCE การต้านทานการขัดสี 

แอชฟอร์ด ฟอร์บิวลา ทำหน้าที่เป็นตัวเสริมพื้นผิว และเพิ่มความแข็งแกร่งเพิบรวมกับ และจะยิงแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลา 

 

PERMANENT SHEEN ความมันเงาถาวร 

คอนกรีตใช้ แอชฟอร์ด ฟอร์บิวลา นะมีความมันวาวเหมียบพื้นที่ได้ผ่านการลงแว็ทซ์ ยิ่งทำความสะอาดก็ยิ่งมันวาว

 

CURES การบ่ม 

แอชฟอร์ด ฟอร์บิวลา ฉะลดการระเหยของน้ําจากคอนกรีตให้ข้าบ ซึ่งจะตการศตตัว แตกร้าว และรอยแตกลายงา 

 

ELIMINATES HIGH MAINTENANCE COSTS ลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 

ไม่จำเป็นต้องใช้สารยูรีเทน แวกซ์ อะครีลิค และสารเคลือบเงาราคาแพงอื่นๆ อีกต่อไป เนื่องจาก แอชฟอร์ด ฟอร์บิวลา ห่อหุ้นคอนกรีตแบบถาวร ทําให้พื้น คอนกรีตสามารถทําความสะอาดได้ด้วยไม้ถูพื้น และน้ําสบู่ หรือเครื่องดูพื้นอัตโนมัตได้อย่างง่ายดาย

© 2020 by IPC THAILAND

  • Facebook