top of page
Epoxy.jpg

Epoxy Flooring

ไพรเมอร์ / สารเคลือบ / สารปรับระดับ / ท็อปปิ้ง / สารกันรั่ว / ยาแนว

ระบบพื้นอีพ็อกซี่ 

มาตรฐานประหยัด

ทนต่อการสึกหรอระดับเบาถึงปานกลาง, การรักษาพื้นผิวให้คงตัว, ไม่มีการปัดฝุ่นในคอนกรีต, ทนทานต่อสารเคมีเพิ่มขึ้น, ด้านสี

มาตรฐานปานกลาง 

ทนต่อการสึกหรอปานกลาง ทนต่อสารเคมีปานกลาง สุนทรียศาสตร์ ทำความสะอาดง่ายและซ่อมแซม 

มาตรฐานสูง 

ทนต่อการสึกหรอสูง การใช้งานบนคอนกรีตชื้น มีความมันเงาสูง ผิวเรียบ ทนต่อสารเคมีได้ดี สามารถเลือกสีได้ เอาชนะปัญหาออสโมซิส

ผลงานของเรา

bottom of page