Epoxy Flooring

Primers / Impregnants / Levelling coats / Toppings / Sealants / Groutings

Epoxy Flooring Systems 

ระบบการปองกับพื้นผิวด้วย EPOXY อีพ็อกซี่ 

ความต้านทานเล็กน้อยถึงระดับปานกลาง

พื้นผิวหน้ามั่นคง แข็งแรง แน่นหนา ป้องกันฝุ่นได้เป็นอย่างดี เป็นความต้านทานต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี เลือกสีได้ตามความต้องการ

 

ความต้านทานระดับปานกลาง

ความต้านทานต่อสารเคมีระดับปานกลาง มีความสวยงาม มันทาว งายต่อการดูแลรักษาและทําความสะอาด

 

ความต้านทานระดับสูง

เหมาะสําหรับพื้นคอนกรีตที่ใช้งานในความชื้นสูง เคลือบด้วยวัสดุคุณภาพสูง ผิวมัน เนียนเรียบ เงางาม

ต้านทานสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม เลือกได้ตามความต้องการ ป้องกันการระเหยของความชื้นจากพื้นคอนกรีต